KennisCloud

  • Strategie
  • Design
  • Interactie ontwerp
  • Technische realisatie
  • Hosting
  • Service & Support

KennisCloud, een initiatief van Bibliotheek Midden-Brabant, is een online platform waarin kennisdeling en samenwerking tussen personen, kennisgroepen en organisaties in de regio wordt gefaciliteerd.

Bekijk de website van KennisCloud

Meer weten?

Maatschappelijke rol van de Bibliotheek

De bibliotheek ziet faciliteren van kennis als haar hoofdtaak. Niet alleen door het uitlenen van boeken, maar ook door het mogelijk te maken kennis te verzamelen, te duiden en aan te vullen. KennisCloud is een online platform dat kennisdeling en co-creatie faciliteert. Ook meetups horen bij de KennisCloud, waarbij dankzij KennisCloud een vervolg kan worden gegeven aan de positieve energie en goede ideeën van een meetup. KennisCloud wordt inmiddels door zes regio-bibliotheken gebruikt.

Faciliteren en co-creëren van kennis

Binnen KennisCloud zijn verschillende Kennisgroepen actief, groepen waar bepaalde actuele en/of regionale thema's worden besproken. Daarnaast is er van elke deelnemende regio een regiopagina, waar bijdragen uit de verschillende Kennisgroepen gebundeld worden en kruisbestuiving gestimuleerd wordt. De gebruikers en het platform worden ondersteund door Community Librarians. Ze initiëren, vullen aan, faciliteren kennisgroepen en helpen initiatiefnemers bij het organiseren van fysieke meetups.

Verrijken

Op basis van de toegevoegde tags krijgt de initiatiefnemer van een bijdrage of de Community Librarian bij een bijdrage suggesties van relevante boeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Met één klik kunnen ze dit toevoegen aan een gesprek, waarna het voor andere gebruikers zichtbaar is. Op dezelfde wijze kunnen ook pagina's uit Wikipedia toegevoegd worden.

Notificaties

Om gebruikers op de hoogte te houden van wat er op KennisCloud gebeurt, krijgen gebruikers per mail updates van voor hen relevante toevoegingen aan de site. Op de site zelf wordt dit met notificaties gedaan. Ook kan je in een gesprek andere gebruikers taggen, om ze aan te sporen deel te nemen aan een gesprek en hun kennis te delen.

Vragen over deze case? Stel ze aan Frederike!

Frederike Boomars

UX Designer