Open Research Platform

  • Strategie
  • Interactie ontwerp
  • Design
  • Technische realisatie
  • Hosting
  • Service & Support

Het Open Research Platform is een experimenteel en interactief onderzoeksplatform waar studenten in onderzoeksgroepen samenwerken en feedback geven. Het platform wordt op dit moment gebruikt door studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. De studenten, maar ook coaches en betrokken ambtenaren communiceren via het platform en geven op een vernieuwende manier feedback op elkaars werk.

Meer weten?

Impact van dit project

300

Studenten op het platform en dat worden er veel meer

140

Begeleidende professionals

1000

Feedback acties binnen een maand

De uitdaging

De studenten en hun coaches staan centraal tijdens de ontwikkeling van het Open Research Platform. Om hun wensen goed in kaart te brengen zijn er tijdens het proces geregeld co-creatiesessies gehouden. Samen met de TU Delft zocht Driebit naar oplossingen voor de vooraf gestelde ontwerpvragen: 

  • Op welke manier kunnen acties op het platform gedocumenteerd worden?

  • Hoe kunnen we de deelnemende studenten, die zich vaak tijdens minor projecten overal ter wereld begeven, goed met elkaar communiceren?

  • Hoe kunnen we de studenten laten samenwerken, waardoor ze van elkaar leren?

  • Hoe maakt het ontwikkelteam, en later de studenten, het platform waardevol?

Kennis door sociale interactie

Workspaces

Studenten werken binnen het thema van hun minor samen aan een onderzoeksproject. Ieder project heeft een eigen workspace, een veilige omgeving waarin studenten concepten van hun werk kunnen delen met groepsleden, en in een later stadium met de andere gebruikers van het platform. 

Feedback vragen en geven

Feedback van zowel medestudenten als professoren is waardevol voor de studenten op het platform, omdat dit het schrijfproces van een wetenschappelijk artikel bevordert. Professoren beoordelen de studenten in hun onderzoeksproject daarom niet alleen op hun werk, maar ook op de kwaliteit van de feedback die zij aan anderen geven.

Notificaties

Iedere gebruiker heeft toegang tot een overzicht van alle persoonlijke en groepsgebonden feedback acties. Wanneer de student een antwoord op een verzoek tot feedback krijgt, of een nieuw verzoek ontvangt, verschijnt daarvan een melding in de navigatiebalk.

Verzoek tot publicatie

Studenten kunnen een publicatieverzoek indienen bij hun begeleidend professor, waardoor het werk gedeeld wordt met de rest van de wereld. Docenten kunnen dat verzoek accepteren of afwijzen, om op deze manier de kwaliteit van het gepubliceerde werk te waarborgen.

"Het inspireert mij om op het platform te kunnen volgen hoe andere studenten hun projecten benaderen."

Student - Minor Responsible Innovation

Het hele platform draait op Ginger

Dit platform bestaat uit samenwerkingsverbanden tussen de gebruikers en uit sociale interactie zoals het vragen en geven van feedback. 

Waarom is juist ons semantisch CMS Ginger zo geschikt? 
Met Ginger kun je alles aan elkaar knopen door verbanden te leggen, tussen onder andere studenten, coaches, artikelen, collecties en locaties. Participanten kunnen trefwoorden aan hun werk verbinden, binnen de door de redactie gemaakte categorieën. Hierdoor krijgt alles op het platform betekenis. Doordat deelnemers verbanden creëeren tussen alle content op het platform, ontstaat en verspreidt kennis zich razendsnel.

 

Blik op de toekomst

 

Met de samenwerkende universiteiten en hun studenten werkt Driebit aan de optimalisatie van het Open Research platform. Door te leren van praktijkervaring en steeds nieuwe iteraties te maken, breiden we het platform stap voor stap verder uit.

 

Credits

In samenwerking met Dr. Caroline Nevejan, associate professor aan de TU Delft (faculteit Technologie, Beleid en Management), ontwikkelden we een platform waar studenten en professionals gezamenlijk kunnen studeren, werken en publiceren.

Dit platform is gerealiseerd dankzij fondsen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Surf Stichting, Mondriaan Stichting (BKVB Live), met bijdragen van TU Delft, Driebit en Mediamatic Lab. Onderzoek en ontwikkeling: Dr. Caroline Nevejan. 

Vragen over het platform? Stel ze aan Bram!

Bram Opdam

Founder