Innovatiemarkt

Innovatiemarkt werd ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het platform biedt een plek waar overheden en bedrijven elkaar in een vroeg stadium kunnen ontmoeten. Het EL&I hoopt hiermee bij te dragen aan een zo vruchtbaar mogelijk ondernemersklimaat in Nederland.

Op het platform kunnen bedrijven hun innovatieve producten en diensten presenteren en overheden innovatiegerichte inkoopvragen plaatsen. Gebruiksgemak staat hierbij voorop, zo kunnen gebruikers eenvoudig een representatief profiel aanmaken. Met dit profiel kunnen ze bijdragen toevoegen in de vorm van aanbod, vraag en kennis. Deze worden vervolgens systematisch met elkaar gematched.

Jaar: 2015
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I)
Websiteinnovatiemarkt.nl

Meer weten?