Gingerday II – Het verslag

Donderdag 25 februari was de tweede jaarlijkse Ginger Day van Driebit. Een middag waarop we terugblikten op de hoogtepunten van een jaar Ginger-ontwikkeling. We presenteerden een aantal van de projecten waar we met trots aan werken en lieten ook twee ervaringsdeskundigen van buiten Driebit aan het woord. De middag werd afgesloten met interactieve tafelgesprekken. Gesprekken waarin we nog verder de breedte ingingen door het verzamelen van gebruikersinput en de diepte in door in te gaan op onderwerpen die meer toelichting of sparring behoeften.

We kijken met veel plezier terug op deze tweede Ginger Day. De opkomst was goed, het programma gevarieerd en de input die we van de bezoekers ontvingen overweldigend. Tijdens de tafelgesprekken en de borrel gonsden de gepresenteerde ideeën nog rond. Maar ook hierna, tijdens de dagelijkse praktijk die vrijdag gewoon weer verder ging bij Driebit, zijn de geopperde wensen al vaker de revue gepasseerd. In dit verslag zetten we uiteen wat er gepresenteerd is en lichten we een paar van deze ideeën en wensen uit.

Om alle Ginger gebruikers meer te betrekken bij de doorontwikkeling gaan we in 2016 aan de slag met de Ginger website en een nieuwsbrief. Zo worden jullie op de hoogte gehouden van nieuwe functionaliteiten en templates en kan je makkelijker meeprofiteren van nieuwe ontwikkelingen. Ook gaan we een Ginger denktank opzetten zodat we de toekomstige ontwikkelingen beter af kunnen stemmen op jullie behoeftes.

Inhoud van dit verslag:

Terugblik
Steeds sneller slimme sites bouwen
Projecten in de spotlight
Ginger Roadmap
Caroline Nevejan - 15 jaar Ginger research
Ginger&Flinck
Tafelgesprekken
Ginger Denktank

 

Terugblik

De middag werd afgetrapt met een korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van Ginger. Uiteraard werd daarbij ook de steeds nauwer wordende samenwerking met de ontwikkelaars van Zotonic belicht. Al snel werd echter overgegaan op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen die dit mogelijk maakt in de toekomst. In dit verslag zo kort mogelijk een beeld van deze mogelijkheden:

top 


Steeds sneller slimme sites neerzetten met Ginger Base & Foundation

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Casper en Dorien, ontwerper en developer bij Driebit, presenteerden hoe we tijdens dit jaar een front-end toolkit hebben ontwikkeld waarmee we steeds sneller nieuwe sites kunnen opzetten. Deze toolkits bevatten functionaliteiten en templates die ‘out of the box’ ingezet kunnen worden. Doordat niet telkens opnieuw het wiel uitgevonden wordt blijft er tijd over voor de ontwikkeling van projectspecifieke elementen.

Deze toolboxes, Base en Foundation, worden continu aangevuld met nieuwe elementen en ook waar nodig verbeterd. Deze verbeteringen krijgen alle Ginger-gebruikers automatisch. Zo profiteert iedereen mee van de doorontwikkeling van Ginger.   

casper-dorien

 top

 

Projecten in de spotlight

Naast deze out-of-the-box-elementen zijn er ook maatwerkoplossingen, al dan niet gecombineerd met de standaard-elementen. Drie grote projecten die hier een goed voorbeeld van zijn, zijn het Verwonderpaspoort voor Naturalis, de nieuwe website van de Digicommissaris en de binnenkort te lanceren Community Joods Monument.

 

Verwonderpaspoort

Het Verwonderpaspoort is een uniek project van Leidse Musea (Naturalis, Technolab, Junior Science Lab, Museum Boerhaave en het Wetenschapsknooppunt) dat de fysieke en online wereld met elkaar verbindt. Basisschoolleerlingen die naar een van deze musea gaan krijgen een papieren paspoort waarmee ze leuke en interessante activiteiten kunnen doen en zich kunnen verwonderen. Na afronding van een activiteit scant een leerling zijn of haar paspoort en verovert daarmee een eiland in de online Verwonderwereld. De verschillende eilanden bieden inhoud en activiteiten voor thuis op het gebied van wetenschap en techniek. Hiermee worden de school- museum- en thuiswereld van basisschoolleerlingen zowel fysiek als online met elkaar verbonden.

paspoort-tablet-groot.jpg

Het fysiek paspoort dat toegang geeft tot de digitale Verwonderwereld.

 

Digicommissaris

De Digicommissaris is door het kabinet tijdelijk (voor vier jaar) aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Denk hierbij aan voorzieningen als DigiD en het Kadaster. Doel van de website is het informeren en verbinden van verschillende ministeries en ambtenaren die te maken hebben met deze digitale infrastructuur. Er is vaak veel overlap tussen wat ministeries nodig hebben binnen deze digitale infrastructuur zonder dat de betrokkenen dit zelf weten. Maar ook voor burgers zoals jij en ik moet duidelijk worden wat de GDI precies is en waarom het van belang is dat ministeries samenwerken om dit generiek op te zetten.

longread-springy

Door middel van een longread met concrete cases en een visueel uitgewerkte representatie van de GDI is dit complexe netwerk van voorzieningen inzichtelijk gemaakt.

 

Community Joods Monument

De Community Joods Monument is misschien wel het meest bijzondere project waaraan we het afgelopen jaar gewerkt hebben. Nog in de eerste helft van 2016 wordt het nieuwe monument onthuld. Het samenvoegen van het huidige Digitaal Joods Monument en de Community Joods Monument is zowel technisch als inhoudelijk een uitdagend traject.

De website toont alle tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joden. We hebben daarbij voor een vorm gekozen waarbij op een respectvolle wijze de indrukwekkende omvang van deze gebeurtenis in beeld wordt gebracht. De technische uitdaging ligt in de omvang omdat er van maar meer dan 100.000 joodse slachtoffers informatie wordt ontsloten. Om dat te bereiken zijn diverse databronnen samengevoegd en nieuwe koppelingen aangelegd. Hierbij dient het geheel ook snel en goed bruikbaar te blijven. Het semantische principe dat iedere persoon, locatie en bijvoorbeeld foto een op zichzelf staand element is binnen een groot netwerk van koppelbare elementen is hierbij gehandhaafd.  

jhm-zoom1.jpg

Preview van het vernieuwde Joods Monument. Deze zal dit voorjaar officiëel onthuld worden.

Andere klanten waar we dit jaar voor werkten zijn o.a.:

logos.jpg

top

 

Ginger Roadmap

De volgende presentatie kwam van Dirk, developer betrokken bij vele Ginger-projecten. Hij richtte zich in iets technischer zin op de opbouw van het platform Ginger. Daarnaast ging zijn presentatie in op ontwikkelingen van het afgelopen jaar en ook op plannen voor de komende tijd.

Een greep uit de modules en functionaliteiten die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld:

 • User Generated Content; omdat Ginger bij uitstek geschikt is voor gezamenlijke content-creatie en verrijking is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen en verbeteren van interfaces voor user generated content. Denk hierbij aan laagdrempelige registratieprocessen en simpele manieren voor het toevoegen en koppelen van pagina’s.
 • Access Control List (ACL); om met meerdere gebruikers aan één site te werken is het vaak gewenst onderscheid te maken tussen gebruikers. De ene gebruiker mag meer toevoegen, bewerken of verwijderen dan de ander. Denk hierbij aan redacteuren en gewone leden van een website. Hoe groter een site of platform, hoe complexer het instellen van de verschillende gebruikersrechten kan worden. Het is nu mogelijk om gedetailleerd per persoon of groep gebruikersrechten in te stellen.
 • Kaartfunctionaliteit; dingen op kaarten plaatsen kon al met Ginger. We hebben het echter doorontwikkeld waardoor bijvoorbeeld ook zoekresultaten op een kaart getoond kunnen worden. Daarnaast is er gewerkt aan de weergave van dingen op een kaart in de vorm van bijvoorbeeld klustering van meerdere punten bij elkaar en de styling van de markers.
 • Zoekfunctionaliteit; de zoekpagina is uitgebreid met verschillende filtermogelijkheden. Doordat deze filters als losse componenten zijn opgezet kunnen zij waar zij relevant zijn ingezet worden per website. Zijn jaartallen belangrijk? Dan is het mogelijk de zoekresultaten te verfijnen op jaar. Zijn de categorieën of trefwoorden juist belangrijk? Dan zetten we deze filters in. Uiteraard zijn combinaties ook mogelijk en kunnen deze resultaten getoond worden op een kaart of tijdlijn.
 • Fysieke interfaces; Voor onder andere Naturalis (het Verwonderpaspoort) hebben we een koppeling met fysieke ruimten gerealiseerd. Een echt papieren paspoort met een (RFID) chip erin kan in deelnemende Leidse musea gescand worden en geeft op die manier toegang tot extra informatie, in de vorm van ‘werelden’, op de website. Elke chip is gekoppeld aan een persoonlijk profiel. Zo worden de acties die kinderen in musea uitvoeren direct gekoppeld aan wat zij er in de online wereld voor terugkrijgen.
 • Koppelingen met externe databronnen; Het is veel makkelijker geworden om externe Linked data bronnen te koppelen aan Ginger. Op die manier kan de data eenvoudig worden verrijkt en wordt het geheel meer relevant.

dirk

Naast de ontwikkelde functionaliteiten zijn er een aantal punten die we in de zeer nabije toekomst willen ontwikkelen en die hoog op onze verlanglijst staan. Bovendien wordt deze lijst aangevuld op basis van alle input die er is verzameld op de Ginger dag. Hieronder een greep uit ontwikkelingen waar nu of zeer binnenkort aan werken:

 • Ginger publiceren als Linked Open Data waardoor andere partijen ook eenvoudiger hun data kunnen verrijken vanuit de Ginger sites.
 • Meer koppelingen met externe databronnen: denk daarbij aan nieuwe bronnen als AdLib, Wikipedia, Flickr (voor foto’s) en HUB3.
 • Meerdere nieuwe gebruikersinterfaces als alternatief op de bestaande.
 • De zoekfunctionaliteit verder doorontwikkelen bijvoorbeeld qua snelheid, zoeken binnen volledige pagina’s en gebruiksgemak.
 • Ginger doorontwikkelen als educatieplatform waardoor we nog beter gebruik kunnen maken van User Generated Data en feedback (Ginger Research).

top

 

Caroline Nevejan – 15 jaar Ginger Research

De eerste spreker van buiten Driebit is wel een oude bekende van het platform en haar voorganger Anymeta. Caroline Nevejan was één van de mede-oprichters van De Waag Society, vervulde verschillende onderwijs- en onderzoeksfuncties binnen de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het onderwerp van haar presentatie. Op dit moment is ze associate professor bij het Participatory Systems Initiatives aan de TU Delft van waaruit ze op dit moment opdrachtgever is van Driebit.

De zoektocht van Caroline naar een online leeromgeving begon eind jaren ‘90. Op de HvA zette ze met succes een eerste platform neer dat gebruikt werd door docenten. Haar ambities reikten echter verder en haar wens was studenten samen te laten werken in een online omgeving waarbij sociale interactie en een non-lineaire structuur op basis van metadata voor nieuwe verbanden en kenniscreatie zorgt. In de tussentijd schreef ze haar eigen proefschrift op een dergelijke non-lineaire manier waarbij de alinea’s op basis van inhoud met elkaar verbonden zijn. Ze kwam er achter dat het opknippen van een lange tekst als een proefschrift en deze op een dergelijke manier te structureren goed werkte. Nog steeds is dit proefschrift op die manier te bekijken en lezen op http://dissertation.being-here.net/

De dissertatie is een succesvol onderzoeksproject gebleken. Een bewijs voor Caroline (en ook wij zijn overtuigd) dat deze manier van werken werkt. Een gebruiksvriendelijk platform dat studenten in staat stelt samen te werken en op een gelijke manier kennis delen en creëren is dan ook waar Caroline op dit moment samen met Driebit en de TU Delft aan werkt binnen het project Ginger Research. Ginger zet het gedachtegoed van het non-lineaire verbinden op basis van inhoud en betekenis voort en koppelt daaraan nieuwe mogelijkheden tot samenwerking en content-creatie.

caroline-nevejan

top


Ginger & Flinck

Klasien van de Zandschulp van Lava Lab en Arjan Scherpenisse, mede-ontwikkelaar van Zotonic vertelden over hun Gouden Eeuw project met behulp van de door henzelf ontwikkelde FlinckApp. Gezien de enthousiaste gesprekken en vele vragen na afloop van hun presentatie kunnen we stellen dat het idee tot de verbeelding van de aanwezigen sprak.

Aangezien Ginger de zelfde structuur heeft als Zotonic kan FlinckApp ook gekoppeld worden aan een verzameling in Ginger. Bovendien sluit de visie en het gedachtegoed van Ginger naadloos aan op een concept als Flinck. Deze visie hebben we de afgelopen tijd samengevat in het beknopte whitepaper Ginger & Flinck: Let Art Tell Stories dat te lezen is op: ginger.nl/gingerenflinck

We hopen dat de presentatie en het whitepaper de fantasie van de de museale- en erfgoedsector prikkelt en dat we aan de slag kunnen met één van de vele digitale collecties die het web inmiddels rijk is. Neem voor meer informatie contact met ons op!

lava-flinck.jpg

topTafelgesprekken

Het tweede deel van de Ginger Day had een meer interactief karakter. Drie tafels stonden klaar om in wisselende groepjes van gedachten te wisselen en vragen te stellen over de onderwerpen: Features, Toekomst en Gebruikersvragen. Per tafel was er 15 minuten om onder leiding van twee Driebitters ideeën en wensen te delen en vragen te stellen. De opbrengst van deze sessies is zeer waardevol gebleken en een aantal ideeën brengen we graag snel in de praktijk.

gingerday-cocreation

 

Features

Aan de Features-tafel werd de open vraag gesteld welke functionaliteiten de aanwezigen graag zouden zien in de nabije toekomst. De wensen kenden vaak veel overlap en zijn grofweg in te delen in x categorieën: Beheeromgeving, Organisatie, Nieuwe Ontwikkelingen & Communicatie, Doorontwikkeling.

De meeste wensen op het gebied van te ontwikkelen en verbeteren features waren gericht op het verbeteren van de beheeromgeving. Aan het eind van de tafelgesprekken kreeg iedereen de kans een stem uit te brengen op de wens die hem of haar het meest aansprak en ook hier was de beheeromgeving het meest populair. Enerzijds is men blij met het gemak waarmee complexe zaken georganiseerd kunnen worden, anderzijds is er nog veel ruimte voor verbetering. We zullen ons de komende tijd dan ook extra richten op het identificeren van problemen in de beheeromgeving en het verbeteren hiervan.

Andere features die gewenst en populair waren zijn:

 • foto-editmogelijkheden uitbreiden;
 • exportfunctionaliteiten uitbreiden;
 • drag & drop opmaakmogelijkheden toevoegen;
 • in-page editing;
 • uitbreiden matchingfunctionaliteiten;
 • bezoekersaantallen tonen op pagina’s;
 • alle features tonen op demo-site.


Het verzamelen van features gaf ons veel inzicht in wat er speelt bij de gebruikers. We gaan dan ook op zoek naar een manier waarop we dit kunnen blijven doen. Intern verzamelen en prioriteren we wensen en ideeën in GitLab, een vrij technisch middel. We zoeken naar een minder technisch middel die we openstellen voor alle gebruikers en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

top 

 

Communicatie & Denktank

Naast de nodige functionele wensen was er veel vraag naar communicatie over nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheid om samen met andere Ginger-gebruikers van gedachten te wisselen met als doel gezamenlijke wensen en nieuwe ideeën te bespreken. Twee van deze wensen willen we dan ook direct uitvoeren in de praktijk: nieuwe features en ontwikkelingen plaatsen we binnenkort bij elke release op de vernieuwde ginger.nl Op dit moment zijn we bezig met deze vernieuwing en zodra dit klaar is laten we het natuurlijk weten.

Ook geven we gehoor aan de wens tot het opzetten van een Ginger denktank. Deze denktank zal bestaan uit een groep actieve gebruikers, ontwikkelaars van Ginger en ontwikkelaars van het onderliggende platform Zotonic en het doel van de denktank en haar bijeenkomsten is het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het oplossen van bestaande vraagstukken. Bovendien is het een uitgelezen plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën te pitchen op zoek naar gezamenlijk ontwikkelbudget.

De denktank is open voor alle Ginger-gebruikers en -geïnteresseerden. Interesse in deelname aan deze denktank?
Stuur een mail aan ginger@driebit.nl

 

Wil je misschien...

Content

Name

Role